TILL PRODUKTMENY
Produktfiltrering efter bransch:

OMRÖRARE TILL IBC

Omrörare och mixer som drivs med elmotor eller tryckluft avsedda för direktmontage på IBC tankar. Se våra olika produkter och kontakta oss via formuläret lägst ner på sidan, på 0303-140 50 eller mejla oss på info@tapflo.se

OMRÖRARE HBC-37/LBC-37 – ELMOTOR

Omrörare och mixer med HBC-37/LBC-37 elmotor avsedd för direktmontage på IBC tank.

OMRÖRARE LBC-75 – ELMOTOR

Omrörare med elmotor LBC-75 avsedd för direktmontage på IBC tank.

OMRÖRARE LBC-150 – ELMOTOR

Eldriven omrörare avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE HBC-37/LBC-37 – TRYCKLUFT

Tryckluftdriven omrörare och mixer HBC-37/LBC-37 avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE LBC-75 – TRYCKLUFT

Tryckluftdriven omrörare LBC-75 avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE LBC-150 – TRYCKLUFT

Luftdriven omrörare LBC-150 avsedd för direktmontage på IBC tank.

Tapflo förser Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, centrifugalpumpar och slangpumpar anpassade för industrin.

OMRÖRARE HBC-37/LBC-37 – ELMOTOR

Omrörare och mixer med HBC-37/LBC-37 elmotor avsedd för direktmontage på IBC tank.

OMRÖRARE LBC-75 – ELMOTOR

Omrörare med elmotor LBC-75 avsedd för direktmontage på IBC tank.

OMRÖRARE LBC-150 – ELMOTOR

Eldriven omrörare avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE HBC-37/LBC-37 – TRYCKLUFT

Tryckluftdriven omrörare och mixer HBC-37/LBC-37 avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE LBC-75 – TRYCKLUFT

Tryckluftdriven omrörare LBC-75 avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE LBC-150 – TRYCKLUFT

Luftdriven omrörare LBC-150 avsedd för direktmontage på IBC tank.

Tapflo har pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom hygien, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar anpassade för dessa branscher.

OMRÖRARE HBC-37/LBC-37 – ELMOTOR

Omrörare och mixer med HBC-37/LBC-37 elmotor avsedd för direktmontage på IBC tank.

OMRÖRARE LBC-75 – ELMOTOR

Omrörare med elmotor LBC-75 avsedd för direktmontage på IBC tank.

OMRÖRARE LBC-150 – ELMOTOR

Eldriven omrörare avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE HBC-37/LBC-37 – TRYCKLUFT

Tryckluftdriven omrörare och mixer HBC-37/LBC-37 avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE LBC-75 – TRYCKLUFT

Tryckluftdriven omrörare LBC-75 avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE LBC-150 – TRYCKLUFT

Luftdriven omrörare LBC-150 avsedd för direktmontage på IBC tank.

Tapflo levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom ytbehandlingsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, doserpumpar och fatpumpar anpassade för ytbehandlingsindustrin.

OMRÖRARE HBC-37/LBC-37 – ELMOTOR

Omrörare och mixer med HBC-37/LBC-37 elmotor avsedd för direktmontage på IBC tank.

OMRÖRARE LBC-75 – ELMOTOR

Omrörare med elmotor LBC-75 avsedd för direktmontage på IBC tank.

OMRÖRARE LBC-150 – ELMOTOR

Eldriven omrörare avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE HBC-37/LBC-37 – TRYCKLUFT

Tryckluftdriven omrörare och mixer HBC-37/LBC-37 avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE LBC-75 – TRYCKLUFT

Tryckluftdriven omrörare LBC-75 avsedd för direktmontage på IBC tankar.

OMRÖRARE LBC-150 – TRYCKLUFT

Luftdriven omrörare LBC-150 avsedd för direktmontage på IBC tank.