TILL PRODUKTMENY


STORLEKAR

 

Storlek Modell Flöde vid 2 bar(m3/h) Max tryck bar
DN020 1L1 4,9 6
05K2 2,5 12
025K4 0,7 24
DN025 2L1 6,9 6
1K2 9,4 12
05K4 1,5 24
DN030 4L1 11 6
2K2 5,6 12
1K4 2,2 24
DN040 16L1 23,5 4
10L1 16,5 6
8K2 12 8
4K2  8,5 12
2K4  3,7 24
DN060 30L1 33 4
20L1 28 6
16K2 16,5 8
10K2 14 12
4K4 5,7 24
DN120 60L1 63,5 4
40L1 43 6
30K2 32 8
20K2 20 12
10K4 10 24
DN300 120L1 110 4
80L1 76 6
60K2 55 8
40K2 38 12
20K4 15,4 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCENTERSKRUVPUMP HYGIEN MODELL DX

Excenterskruvpumpar avsedda för applikationer med strikta hygienkrav inom livs- och läkemedelsindustrin.
De hanterar högviskösa vätskor med ömtåligt innehåll upp till 24 bars tryck.
Pumparna är anpassad för disk eller sterilisering med en stator i material som uppfyller kraven för hantering av livsmedel.

FÖRDELAR

  • Perfekt för vätskor med hög viskositet och störrepartiklar

  • Självsugande

  • Skonsam mot pumpad produkt

 SPECIFIKATIONER

  • Max Q: 400 m3/h

  • Max H: 24 bar

  • Hygienisk koppling