TILL PRODUKTMENY


STORLEKAR

Direktdriven modell
FD (enkelmembran) / FW (dubbel)

Hydraulisk modell
FM (enkelmembran) / FMW (dubbel)

(Värden inom parentes avser pump av hydaulisk modell)

Modell Kapacitet
(l/h)
Maxtryck
bar
003 1,8 10
006 3 10
01 6 10 (25)
02
12
10 (25)
03 18 10
06 36 10 (16)
08 49 10 (16)
08P 40 (25)
1 60 5 (16)
1P 82 (25)
2 90 5
3 150 3 (12)
3P 180 7 (25)
4 198 3
6 336 5 (7)
6P 330 (20)
8 432 5
10 600 3 (6)
10P 600 5 (12)
15 798 5
20 1050 3
20P 1050 5
30 1500 4

MOTORDRIVEN DOSERPUMP FD/FM

Större direktdrievn doserpumpar med pumphus i metall eller plast. För extra säkerhet finns pumpen även i dubbelmembran utförande. Pumpen kan även fås i livsmedelsutförande.

FÖRDELAR

  • Enkel driftsäker mekanism

  • Justerbar slaglängd

  • Enkla eller dubbla membran

  • Direkt eller hydraulisk kraftöverföring

SPECIFIKATIONER

  • Q max: 10-30 l/min beroende på modell

  • H max: 10-100 bar beronde på modell

  • Material: SS, PTFE och PVC