TILL PRODUKTMENY
Produktfiltrering efter bransch:

LOBROTORPUMPAR

Lobrotorpumpar för maximal prestanda certifierade i enlighet med EHEDG.

LOBROTORPUMP MODELL PLP

Lobrotorpump för maximal prestanda i kombination med skonsam hantering av den pumpade produkten.

Tapflo förser Sveriges industri med pumpar för effektiv och säker vätskehantering. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, centrifugalpumpar och slangpumpar anpassade för industrin.

LOBROTORPUMP MODELL PLP

Lobrotorpump för maximal prestanda i kombination med skonsam hantering av den pumpade produkten.

Tapflo har pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom hygien, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar anpassade för dessa branscher.

LOBROTORPUMP MODELL PLP

Lobrotorpump för maximal prestanda i kombination med skonsam hantering av den pumpade produkten.

Tapflo levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom ytbehandlingsindustrin. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor. Vi skiljer oss från andra pumpleverantörer då vi själva tillverkar flera av pumparna i vårt program. Vi har t ex membranpumpar, doserpumpar och fatpumpar anpassade för ytbehandlingsindustrin.