TILL PRODUKTMENY
Membranpump T825 Nuclear Tapflo     

 Vill du veta mer?  
 Kontakta  
 Svante Fogelhamre

 Ansvaraig säljare på Tapflo  Telefon  
 0303-26 09 64
 
E-Post
 svante@tapflo.se

 Läs mer om produkten här

       


Tapflo AB har levererat en tryckluftsdriven membranpump, av sin största modell, för användning i olika
applikationer inom kärnkraftsindustrin.

Pumpen, vilken antagligen är den första i sitt slag i världen, har tagits fram i samarbete med Fagerström
Industrikonsult med lång erfarenhet från leveranser till kärnkraftsindustrin.

Del i system för dekontaminering
I en första tillämpning är pumpen installerad i ett mobilt system för dekontaminering. Systemets uppgift 
är att rengöra och avlägsna radioaktivitet från olika delar i samband med inspektion, service och utbyte 
i en kärnkraftsanläggning. Fler tillämp-ningar kan dock bli aktuella då en pump av den här typen efter-
frågats från flera håll.

Pumpen, som är en specialmodell av Tapflos största T825 modell, uppfyller kraven för en så kallad klass
3 komponent vilket betyder att den är godkänd för att ingå i system som används för kärnkraftverkets drift.

Krävande projekt
– Det var ett långt och krävande projekt, menar Henrik Borisch, produktansvarig på Tapflo, som också 
ansvarat för projektet. Det krävdes mycket beräkningar, dokumentation och tester innan allt var godkänt
och klart. Samtidigt är det tryggt att veta att man inte tummar på någonting när det gäller utrustning av den
här typen.