TILL PRODUKTMENY
Trycklufstdriven membranpump ytbehandling Tapflo AB     

 Vill du veta mer?  
 Kontakta  
 Stefan Johansson

 Ansvaraig säljare på Tapflo  Telefon  
 0303-140 56
 
E-Post
 svante@tapflo.se

 Läs mer om produkten här

       


Tapflo har levererat ett trettiotal membranpumpar till JIWE Varmförzinknings anläggning i Sölvesborg.

Pumparna används bl.a. för att pumpa spillvatten, syra, lut, fluss samt till olika delar i reningsverket.

Samtliga pumpar är tillverkade i Polyeten (PE) med membran i PTFE, en beprövad lösning hos många
ytbehandlare i Sverige. De flesta membranpumpar som finns i anläggningen har varit i gång sedan
anläggningen togs i drift 2004.

Vet att det fungerar med Tapflo
Enligt underhållschefen Inge Pettersson var det ett uttalat krav från hans sida att det skulle vara pumpar 
från Tapflo, – för jag vet att det fungerar. 

Jiwe TapfloEn av världens modernaste i sitt slag
När anläggningen i Sölvesborg togs i drift var den 
en av världens modernaste i sitt slag med en man-
uell och två helautomatiska anläggningar. Allt på en
yta av totalt 5 100 kvadratmeter. 

JIWE Varmförzinkning som också finns etablerade i
Eskilstuna ingår i den danska DOT koncernen som
är Danmarks största varmförzinkare.

Förzinkning
på Jiwe